本站首页
La prima pagina di questo sito
罗马法原始文献
Le fonti del diritto romano
罗马法论文
Articoli del diritto romano
《罗马法与现代民法》
Diritto romano e diritto civile moderno
法律拉丁语
Lingua latina giuridica

 

ROMANITATEA - PRINCIPALUL ARGUMENT

AL PERENITbII CODULUI CIVIL ROM?N

 

                                       Teodor Sambrian

                                       Profesor de drept roman

                                    la Universitatea din Craiova

 

 

      1. Premizele politice ale elaborrii Codului civil roman

 

      Elaborarea Codului civil roman  se ?nscrie ?n amplul proces de reali-zare a Romaniei moderne, dezideratul cel mai important al revoluciei bur-ghe-ze de la 1848.

      ?nceputul secolului al XIX-lea ?i gsea pe romani trind separat ?n trei state: ?n Transilvania, care fcea parte din Imperiul habsburgic, iar la sud _i est de Carpaci, ?n Valahia _i Moldova, dou principate autonome aflate sub suzeranitatea Imperiului otoman _i sub protectoratul Imperiului carist. Fenomen cvasigeneral european, revolucia de la 1848 a deschis un nou capitol ?n istoria  omenirii, consecinca principal fiind instaurarea unei noi ordini ?n existenca naciunilor _i statelor europene[1]. Parte a fenomenului general european, revolucia roman de la 1848 a fost ?ns rezultatul unei ?ndelungate evolucii interne[2], o trstur proprie constand ?n afirmarea, nu ?ntotdeauna ?n mod oficial, a dezideratului realizrii unui stat unitar _i independent. Din cauza particularitcilor determinate de conjunctura internacional _i de raportul de force, ideea unirii politice a romanilor a figurat numai ?n programul revolucionarilor din Valahia _i Moldova[3]. Unitatea politic presupunea implicit _i unificarea legislativ, ?n timp ce modernizarea cerea adoptarea unei noi legislacii ?n concordanc cu interesele burgheziei. ?n concluzie, ?ndeplinirea programului revolucionarilor de la 1848 ?nsemna o transformare radical a societcii romane_ti, ?nlocuirea oranduirii feudale cu oranduirea capitalist. Ca urmare a intervenciei armatelor otomane, ruse_ti _i austriece, revolucia roman a fost ?nfrant. Cu toate acestea, ea a lsat posteritcii o bogat mo_tenire, situand naciunea roman ?n con_tiinca european _i accelerand procesul de constituire a Romaniei moderne[4]. Experienca acumulat a evidenciat faptul c numai realizarea unitcii nacionale constituia garancia ?ndeplinirii _i a celorlalte deziderate ale revoluciei de la 1848. pentru ?nfptuirea acestui ideal romanii, un popor mic, trebuiau s mai aib rbdare _i s a_tepte o conjunctur internacional favorabil.

      Ocazia s-a ivit ?n urma rzboiului Crimeii (1853-1856) purtat ?ntre Rusia, pe de o parte, Turcia, Anglia _i Franca, pe de alt parte, _i ?ncheiat cu ?nfrangerea Rusiei. Prin tratatul de pace semnat la Paris, la 30 martie 1856, s-a prevzut, printre altele, ?nlturarea protectoratului rusesc asupra Valahiei _i Moldovei, care rmaneau sub suzeranitatea Turciei, dar erau plasate sub garancia marilor puteri europene (Anglia, Franca, Austria, Prusia, Rusia, Turcia _i Sardinia) _i consultarea principatelor ?n vederea unei noi organizri ce urma s fie stabilit de marile puteri printr-o convencie adicional la tratatul de pace din 1856. ?n raport cu dorinca romanilor din cele dou principate de a se uni ?ntr-un singur stat, Convencia adoptat la Paris la 19 august 1858 a constituit un compromis ?ntrucat, la presiunea Turciei, Austriei _i Angliei, Convencia a prevzut constituirea unei confederacii ?ntre Moldova _i Valahia sub numele de Principatele Unite ale Moldovei _i Valahiei. ?n cadrul confederaciei fiecare principat ?_i avea propriile  structuri politice (principe, guvern, parlament), elementele comune constand ?n existenca unei constitucii unice, a unei comisii centrale ?nsrcinate cu pregtirea legilor _i a unei curci de casacie.

      Prevederile nedrepte ale Convenciei de la Paris care stabileau doar o uniune formal, au fost ?nlturate de geniul politic al romanilor care, folosindu-se ?n mod abil de dispoziciile convenciei, fr s le ?ncalce, l-au ales pe Alexandru Ioan Cuza, fost revolucionar de la 1848, principe domnitor ?n ambele principate. ?n felul acesta, ?n locul confederaciei, la 24 ianuarie 1859 s-a realizat ?ntre Moldova _i Valahia o uniune personal, devenit ?n ianuarie 1862, prin acordul marilor puteri, o uniune real, sub numele de Romania, guvernat de un singur principe, un singur guvern _i un singur parlament.

 

 

      2. Elaborarea Codului civil roman

 

      La scurt timp dup  ce a fost ales ca principe, Alexandru Ioan Cuza a inclus chestiunea codificrii integrale a dreptului romanesc printre prioritcile legislative ale guvernrii sale. Astfel, la 13 octombrie 1859, ministrul justiciei Gheorghe Cretzeanu ?i ?nainta principelui propunerea elaborrii unui corp de legi care s garanteze libertatea _i proprietatea persoanelor, precum _i a diferitelor lor tranzaccii. Era vorba, de fapt, de introducerea codurilor franceze, ?n primul rand a codului civil[5]. La randul su, Cuza a trimis propunerea comisiei centrale a Principatelor Unite _i parlamentelor celor dou principate, dar nu s-a adoptat nici o msur.

      Dup unificarea parlamentelor (24 ianuarie 1862), Cuza nume_te la 27 iulie 1862 o comisie alctuit din nou membri _i ?nsrcinat cu redactarea unui proiect de cod civil. Comisia, luand ca model codul civil francez din 1804[6], a ?ntocmit un proiect de cod _i l-a ?naintat comisiei juridice a parla-mentului. Acesta, dominat de conservatori, era ostil programului legislativ progresist al principelui. Pentru a nu risca respingerea acestui program (ce mai cuprindea ?nfptuirea unei reforme agrare _i adoptarea unei legi electorale care lrgea dreptul de vot), dup exemplul ?mpratului Napoleon care, vzand c proiectul su de cod civil era ?n pericol s fie respins din cauza ostilitcii Tribunatului, procedase la o msur dictatorial, schimband componenca Tribunatului[7], Cuza a dat o lovitur de stat la 2/14 mai 1864, prin care a dizolvat parlamentul. A urmat un referendum prin care a fost adoptat o nou constitucie ce a instaurat un regim politic dictatorial ?n cadrul cruia parlamentul avea un rol decorativ, fiind astfel organizat ?ncat era imposibil ca o iniciativ legislativ a principelui s poat s fie respins. S-a mai prevzut, de asemenea, c pan la deschiderea lucrrilor noului parlament, cara era guvernat prin decrete-legi emise de principe _i pregtite de un Consiliu de Stat numit de principe.

      Profitand de noul cadru constitucional, Cuza a ?nsrcinat la 11 iulie 1864 Consiliul de Stat s elaboreze un nou proiect de cod civil, cu recoman-darea de a lua ca model proiectul codului civil italian ?ntocmit de juris-con-sultul Pisanelli. Membrii Consiliului de Stat, ?n fruntea cruia se afla pro-fe-so-rul de drept roman Constantin Bosianu, nu au cinut ?ns seama de reco-mandarea principelui decat ?ntr-o mic msur, preferand s se folo-seasc ?n mod direct de Codul Napoleon, precum _i de proiectul romanesc realizat ?n anii 1862-1863. Materia a fost ?mprcit la 10 octombrie 1864 ?ntre membrii comisiei de drept civil, care _i-au desf_urat activitatea pe trei grupe de lucru, ?n mod alert, pentru a fi ?ncheiat ?nainte de ?ntrunirea parlamentului _i a se evita procedura greoaie ce o presupunea dezbaterea pe articole ?n cele dou camere ale legislativului. Scris ?n mare grab de opt copi_ti[8], manuscrisul codului civil a fost predat Consiliului de Mini_tri treptat, ?ntre 12-25 noiembrie 1864, ?n patru tran_e, ?n pachete de cate 460, 555, 219 _i, respectiv, 685 de articole. Fr a mai fi discutat ?n Consiliul de Mini_tri (cci profesorul Bosianu care a condus efectiv lucrrile de redactare a codului se bucura de ?ncrederea total a principelui), Codul civil a fost sanccionat de Cuza la 26 noiembrie 1864 _i promulgat prin decret-lege la 4 decembrie 1864, cu dou zile mai ?nainte de deschiderea lucrrilor parlamentului. Astfel, Codul civil roman, cea mai veche lege romaneasc aflat ?n vigoare, a fost adoptat fr ca vreunul din cele peste o mie nou sute de articole ale sale s fi fcut obiectul vreunei dezbateri parlamentare. El este un produs sut la sut al celor mai valoro_i jurisconsulci romani ai timpului crora organele politice de decizie ?n stat le-au acordat o deplin ?ncredere.

 

 

3. Izvoarele

 

 

      Principalul izvor ?l constituie Codul Napoleon, aproape dou treimi din cele 1914 articole ale Codului roman fiind reproduse integral, cvasi-integral sau parcial din codul francez. Autorii  romani au cinut seama _i de criticile aduse de doctrin Codului Napoleon ?n cei _aizeci de ani de cand se afla ?n vigoare, o influenc major fiind exercitat ?n acest sens de civilistul francez  Marcadé. De asemenea, s-au mai avut ?n vedere legea francez asupra transcripciei din 1853 (?n cazul art.1295, 1369 _i 1934), _i legea ipotecar belgian din 1851 care a servit ca model pentru circa o sut de articole cuprinse ?n titlul 18 din cartea a III-a referitor la privilegii _i ipoteci (art.1718-1823).

      Proiectul Codului civil italian ?ntocmit de Pisanelli a constituit izvorul altor circa _aptezeci de articole referitoare la tutel (art.349), accesiune (art.502), succesiune (art.650, 743§2, 751, 752, 756, 758, 761), donacii (art.828), testamente _i legate (art.856, 898, 906, 967), delicte (art.1003), diferite obligacii (art.1005-1007, 1018, 1061), efectele obligaciilor (art.1073, 1074, 1080, 1088), stingerea obligaciilor (art.1110, 1142), probe (art. 1175, 1183, 1184), vanzare (art.1298), contractul de arend (art.1466), locaciunea de servicii (art.1470, 1480), contractul de societate (art.1504), contractul de mandat (art.1532, 1533), contractul de ?mprumut (art.1576-1579), contractul de depozit (art.1604-1622), sechestrul judiciar (art.1632, 1633), fideiusiunea (art.1669-1673) _i gaj (art.1685-1733).

      S-a mai folosit _i vechea legislacie civil aplicat anterior ?n Moldova _i Valahia, _i anume, Codul Calimach (1817), respectiv Codul Caragea (1818), ?n ambele coduri fiind vorba de fapt, de continuarea tradiciei romano-bizantine a vechiului drept romanesc, precum _i dispozicii preluate direct din dreptul roman.Iat cateva exemple de asemenea dispozicii din codul roman  care nu-_i  gsesc corespondent sau care se deosebesc de cele corespunztoare din codul francez[9].

      ?n materia persoanelor, dispoziciile art.145-149 referitoare la impedi-men-tele la cstorie din cauza rudeniei provenind din botez, au fost repro-duse dup dispoziciile cuprinse, ?n art 94-99 din Codul Calimach, care, la randul lor, au ca surs legislacia lui Iustinian (Codex Iustiniani, 5, 6, 1 _i 5, 4, 26 Iustiniani Digestae, 23, 2, 36 _i 23, 2, 59-60; 23, 2, 62, 2; 23, 2, 67 _i 48, 57; Iustiniani Institutiones, 1, 10, 1). De asemenea, fr corespondent ?n codul francez sunt _i dispoziciile art.215 care permit ca divorcul s fie cerut de oricare dintre soci, fr discriminarea femeii, inspirate din Codul Calimach (art.121, 122) _i Codul Caragea (art.6, partea a III-a, cap.VI), codurile romane_ti continuand tradicia roman, precum _i ale art.382 referitoare la tragerea la rspundere a persoanelor care refuz nejustificat s accepte administrarea tutelei, reproduse din Codul Calimach (art.270-271), respectiv din legislacia lui Iustinian care ?i acorda pupilului o actio tutelae utilis (Iustiniani Digestae, 46, 6, 4, 3 _i 26, 7, 1, pr.; Iustiniani Institutiones, 1, 25, 20; Fragmenta Vaticana, 155).

      ?n privinca ?nceputului  personalitcii, spre deosebire de codul francez (art.1314 pct.3) care prevede condicia viabilitcii (vitae habilis) nou-nscutului, codul civil roman (art.288, 654, 808), cere, conform soluciei dat de Iustinian (Codex Iustiniani, 6, 29, 3), numai ca nou-nscutul s fi fost viu.

      ?n materia drepturilor reale, enumerarea modurilor de dobandire a proprietcii pe care o face codul roman (art.644 _i 645) este mai complet _i mai corect decat textele corespunztoare din codul francez (art.711 _i 712), acesta din urm neincluzand tradiciunea, legea _i ocupaciunea, moduri de dobandire a proprietcii prevzute de dreptul roman (Ulpian, Regulae, 19, 2), preluate _i de autorii codului roman. De asemenea, codul roman (art.572 alin.2) prevede, ?n conformitate cu dreptul roman (Codex Iustiniani, 3, 33, 13, 1), dar contrar codului francez (art.832) posibilitatea titularului dreptului de abitaciune de a ?nchiria o parte a casei ?n care locuie_te.

?n materia succesiunilor, pot fi mencionate, cu titlu de exemplu, urmtoarele cazuri ?n care autorii codului roman, inspirandu-se din dreptul roman, au adoptat solucii diferite de cele prevzute ?n codul francez: ?n timp ce codul francez stabile_te ?n cazul persoanelor decedate ?n aceea_i ?mpre-jurare (commorientes) prezumcii legale ?n funccie de varst _i sex (art.720-722), codul roman (art.650-653), ca _i dreptul roman, ignor aceste prezum-cii, prevzand c la deschiderea succesiunii ordinea succesoral se stabile_te ?n funccie de circumstancele de fapt; ?n cazul ?n care mo_tenitorul cel mai apropiat ?n grad este tatl sau mama defunctului, codul roman prevede (art.670 alin.2) ca _i dreptul roman (Novella 118 _i Novella 127) c acesta prime_te ?ntreaga mo_tenire, spre deosebire de codul francez (art.746) care consacr principiul dimidium paternis, dimidium maternis, mo_tenirea urmand s revin jumtate ascendencilor paterni _i jumtate ascendencilor materni ai defunctului; ?n timp ce codul francez (art.756) nu prevede nici un drept de mo_tenire ?ntre copiii naturali _i princii lor, codul roman (art.677 _i 678) ca _i drept roman (Iustiniani Institutiones 3, 3, 7 _i 3, 3, 3) a stabilit un drept de succesiune deplin ?ntre ace_ti copii _i rudele materne; de asemenea, codul roman, printr-o dispozicie (art.684) fr corespondent ?n codul francez, copiind ?n mare parte capitolul 5 din novela 117 a lui Iustinian, a prevzut c vduva srac dobandea ?n uzufruct o treime din mo_tenire, dac venea ?n concurs cu un descendent, respectiv o parte viril, dac venea ?n concurs cu mai mulci descendenci _i, ?n deplin proprietate, un sfert din mo_tenire, dac venea ?n concurs cu alte categorii de mo_tenitori legali. ?n sfar_it, spre  deosebire de codul francez (art.1021) care interzice legatul lucrului altuia, co-dul roman (art.906 _i 907) admite, ca _i dreptul roman (Iustiniani Diges-tae, 30, 57; Iustiniani Institutiones, 2, 20, 4 _i 2, 24, 1; Codex Iusti-niani, 6, 37, 10) c lucrul altuia poate constitui obiect al unui legat dac testatorul a cunoscut aceast ?mprejurare.

      Materia obligaciilor, care concine ?n codul francez ?mprumuturi masive din dreptul roman, reproduse _i ?n codul roman, cuprinde _i unele dispozicii originale, care au ca izvor acela_i drept roman.

      Astfel, ?n legtur cu nociunea de gestiune de afaceri (negotiorum gestio), codul roman (art.987), spre deosebire de cel francez (art.1372), dar ?n conformitate cu concepcia roman (Iustiniani Digestae, 3, 5, 35; 3, 5, 3, 20 _i 3, 5, 3, 41), a prevzut condicia ca proprietarul s nu cunoasc faptul c i se administreaz afacerile; tot ?n cazul gestiunii de afaceri, codul roman concine o dispozicie (art.990), fr echivalent ?n codul francez, inspirat de un text al lui Ulpian care ?l citeaz pe Labeo (Iustiniani Digestae, 3, 5, 3, 9), conform creia rspunderea gerantului este atras numai ?n cazul comiterii unui dol, dac fr intervencia sa afacerea s-ar fi putut compromite.

      Ipoteca legal a femeii mritate asupra bunurilor socului, ca garancie pentru restituire dotei, privilegiu introdus de ?mpratul Iustinian (Codex Iustiniani, 8, 18, 12, 1; Novella 97, cap.2, 3; Novella 109, cap.1) formeaz obiectul articolului 1281 din Codul civil roman.

      Dispozicia din codul civil roman (art.1298) referitoare la vanzarea cu arvun care stabile_te c ?n cazul neexecutrii contractului, partea vinovat va pierde arvuna sau, dup caz, va restitui dublul arvunei, inexistent ?n codul francez, este inspirat de dreptul roman (Iustiniani Digestae 19, 5, 17, 5; Iustiniani Institutiones, 3, 33, pr., in fine) probabil prin intermediul art. 1217 din proiectul codului civil italian ?ntocmit de Pisanelli.

      Spre deosebire de codul francez (art.1985), codul roman (art.1533 alin.1), sub influenca doctrinei lui Marcadé, partizan al sistemului roman (Iustiniani Digestae, 50, 17, 60; 15, 17, 60; 17, 1, 18; 17, 1, 53) a prevzut c mandatul poate s fie nu numai expres, ci _i tacit.

      ?n sfar_it, contractul de emfiteoz (contractus emphyteuticarius), creacie a dreptului roman postclasic (Codex Iustiniani, 4, 66, 1; Iustiniani Institutiones, 3, 24, 3), este prevzut de codul roman, sub forma unor dispozicii tranzitorii (art.1414 _i 1415). Inexistent ?n Codul Napoleon, el a fost reglementat ?n dreptul francez, mult mai tarziu,  prin legea din 29 iunie 1902[10].

 

 

 

      4. Caractere generale

 

     

Din punct de vedere al diversitcii izvoarelor folosite, Codul civil roman are un caracter eclectic. Deoarece ?ns proporcia ?n care a fost utilizat ca model Codul Napoleon este considerabil, ?n mod firesc codul roman prezint toate calitcile _i aproape toate defectele codului francez, al crui plan general, realizat dup structura Institutelor lui Gaius _i ale lui Iustinian, a fost pstrat integral.

?n privinca calitcilor, sub aspectul formei, codul francez _i, implicit, codul roman se remarc, ?n primul rand, prin unitate, datorit creia, de_i este o oper colectiv, este strbtut de acela_i spirit, ca _i cum ar fi fost realizat de o singur persoan _i, ?n al doilea rand, prin stilul clar, precis _i simplu, datorit creia aproape orice dispozicie poate fi ?nceleas de oricine, chiar de o persoan care nu are cuno_tince juridice.

Sub aspectul chestiunilor de fond, cea mai important calitate este spiritul de moderacie de care au fost animaci autorii francezi, Codul Napoleon avand un caracter tranzaccional de "concordat" juridic ?ntre vechiul drept de dinaintea Revoluciei franceze de la 1789 _i ideile revolucionare. Nefiind nici revolucionar, nici reaccionar, dispoziciile sale au rspuns nevoilor majoritcii cetcenilor[11].

Marile reforme ale Revoluciei franceze care au abolit feudalismul _i au instaurat oranduirea burghez ?_i gsesc reflectarea ?n cod ?n dispozicii exprimand noua ideologie a epocii ?n care individul este luat ca baz a dreptului, proclamandu-se egalitatea tuturor persoanelor ?n faca legii, suprimarea privilegiilor feudale, garantarea libertcii civile _i a proprietcii individuale, libera circulacie a bunurilor prin restrangerea posibilitcii de a stipula inalienabilitatea lor, principiul laicizrii actelor de stare civil _i a instituciei familiei etc. Punerea ?n aplicare a acestor dispozicii reprezenta un important factor de progres _i pentru tanrul stat roman aflat ?n plin proces de modernizare, cci vechea legislaciei a celor dou principate, Moldova _i Valahia, nu cunoa_te principiile egalitcii persoanelor _i ale inviolabilitcii proprietcii.

Dintre toate instituciile juridice care oglindesc fidel ideologia revo-luciei burgheze, cea mai reprezentativ este, fr ?ndoial, cea a proprietcii, creia ?i sunt rezervate dou din cele trei crci care alctuiesc codul, res-pec-tiv cartea a doua, intitulat despre bunuri _i despre diferitele modificri ale proprietcii, _i cartea a treia despre diferitele moduri, prin care se dobande_te proprietatea .

Proprietatea este definit ?n Codul Napoleon ?n opozicie cu concepcia vechiului drept feudal care admitea "proprietci simultane" asupra aceluia_i lucru[12], caracterul su esencial fiind exclusivitatea, termen care rezult implicit din art.544 al codului francez, dar este prevzut expres ?n textul correspunztor din codul roman (art.480): "Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se folosi _i a dispune de un lucru ?n mod exclusiv _i absolut...".

Caracterul absolut al proprietcii private a constituit unul din stalpii codului civil _i, implicit, ai statului burghez ?n secolul al XIX-lea. El este o creacie "pur" a revoluciei de la 1789, negsindu-_i nici un precedent ?n dreptul roman, a_a cum s-a invocat ?n doctrin, ?n tentativa de a argumenta o idee politic prin apelul la autoritatea _i prestigiul dreptului roman, cci jurisconsulcii  romani nu au creat nici o teorie a proprietcii _i nu au lsat nici o definicie a acestui concept. ?n realitate, proprietatea are un caracter relativ, fapt ce rezult chiar din partea final a art.544 Cod civil francez (art.480 Cod civil roman): "... ?ns ?n limitele determinate de lege". A_a cum observ un istoric al dreptului francez, "Aici, ca _i ?n Declaracia drepturilor din 1789, ultimul cuvant rmane Legii... Proprietatea ocup desigur un mare loc ?n Cod..., dar deasupra proprietcii se afl Statul"[13]. Acest fapt a fcut ca ?ntre regimul juridic al proprietcii private reglementat de Codul civil din 1864 _i regimul juridic al proprietcii prevzut de constituciile socialiste ale Romaniei din 1948,1952 _i 1965 s nu existe nici o incompatibilitate, principiile etatiste ale regimului politic existent ?n Romania ?n perioada 1948-1989 nefiind atinse cu nimic de conceptul proprietcii, a_a cum a fost elaborat de autorii Codului Napoleon.

Pe de alt parte, codul civil a adoptat ?ntr-o proporcie semnificativ principiile dreptului anterior Revoluciei, cuprinse ?n texte de drept roman care constituiau legislacia de baz a prcii sudice a Francei, precum _i norme de drept consuetudinar, specifice prcii de Nord, ?ntrucat ele erau racionale _i compatibile cu situacia social rezultat ?n urma Revoluciei. De un mare ajutor pentru redactarea Codului civil a fost _i doctrina francez din secolele al XVII-lea _i al XVIII-lea, ?n mod deosebit operele ilu_trilor juri_ti Jean Domat _i Robert Joseph Pothier.

Semnificativ ?n privinca mo_tenirii anterevolucionare este institucia obligaciilor, aproape toate dispoziciile din cod referitoare la contracte _i la rspunderea civil fiind ?mprumutate din dreptul roman.

?n sfar_it, compromisul cel mai evident ?ntre epoca ante _i postre-vo-lu-cionar a fost realizat ?n cazul instituciei familiei, unde dispoziciile care reflect autoritarismul lui pater familias, specifice vechiului drept, se combin cu noile principii ale individualismului (de exemplu, interzicerea substituciilor fideicomisare).

?n privinca defectelor, sub aspectul formei, s-a repro_at autorilor c nu au conceput codul dup un plan metodic, diviziunea ?ntr-un titlu preliminar _i trei crci, fiind ne_tiincific[14], ultima carte, intitulat "Despre diferite moduri de a dobandi proprietatea", concinand materii foarte deosebite _i fr legtur direct ?ntre ele, precum succesiunile, donaciile, testamentele, obligaciile, regimurile matrimoniale, privilegiile, ipotecile _i prescripcia extinc-tiv. Critica este, desigur, ?ntemeiat, dar ea prezint mai mult o im-por-tanc teoretic, fr consecince concrete, deoarece un cod este ?n primul rand o lucrare cu un concinut practic _i cu un alt scop decat cel al unui tratat sau al unui manual de drept. Fr a se neglija aspectul _tiincific, el nu trebuie s fie o oper foarte savant, ?ntrucat se adreseaz atat speciali_tilor, cat _i nespeciali_tilor, numrul celor din urm fiind covar_itor de mare.

Printre defectele de fond comune codului francez _i a codului roman trebuie remarcat, ?n primul rand, c nu se urmre_te realizarea ?n practic a principiului egalitcii, femeia mritat, minorul, muncitorul, chiria_ul _i debitorul rmanand ?n situacii de inferioritate ?n raport cu brbatul, printele sau tutorele, patronul, proprietarul _i, respectiv, creditorul[15]. De asemenea, reglementrile sunt inechitabile ?n situacia copilului natural, ?n cercetarea paternitcii sau ?n cazul dreptului succesoral al socului supraviecuitor. Alte defec-te de fond constau ?n neglijarea unor institucii, precum persoanele juri-dice, proprietatea literar _i contractul de asigurare, neacordarea impor-tancei cuvenite proprietcii mobiliare sau reglementarea defectuas a regimului publicitcii imobiliare.

Toate aceste defecte au fost corectate ?n decursul timpului prin abro-garea textelor respective din codul civil _i adoptarea unor dispozicii cores-punztoare care au completat legislacia civil.

Dintre defectele specifice codului roman, cea mai important, care ar pune ?n discucie ?ns_i existenca sa, invocat de criticii cei mai fervenci, ar fi aceea c el reprezint, ?n mare parte, o lege de import, care, pentru momen-tul cand s-a pus ?n aplicare nu corespundea cu necesitcile morale, politice _i economice ale societcii romane_ti[16], mult prea ?napoiat ca structur _i civilizacie fac de societatea francez. Altfel spus, codul era o lege prea avansat ?n comparacie cu raporturile sociale pe care urma s le guverneze. Nici unul dintre critici - _i printre ei se aflau personalitci din elita politic _i _tiincific romaneasc- nu a avut ?ns curajul s fac un pas ?napoi, care ar fi presupus inicierea unor msuri pentru adoptarea unui cod mai pucin avansat, dar cu un mai pronuncat "concinut romanesc". Timpul  a demonstrat c temerile criticilor au fost nejustificate, codul civil dovedindu-se extrem de viguros, astzi, la o sut patruzeci de ani de la adoptare fiind integrat deplin ?n suprastructura juridic a societcii romane_ti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aspecte generale privind activitatea ?n timp _i spaciu a Codului civil roman

 

 

Promulgat la 4 decembrie 1864, Codul civil roman a intrat ?n vigoare la 1 decembrie 1865. Dup desvar_irea unitcii statului nacional roman ?n urma alipirii, ?n 1918, la Romania a provinciilor Basarabia (teritoriu ce fcuse parte din principatul Moldova _i integrat cu forca ?n imperiul carist ?n 1812; ?n 1940 a reintrat ?n componenca Uniunii Sovietice, iar dup destrmarea acesteia ?n 1991 a devenit un stat independent sub numele de Republica Moldova) _i Transilvania, aplicarea codului civil a fost extins treptat _i ?n aceste teritorii, mai ?ntai ?n Basarabia, ?n anii 1918 _i 1928, apoi _i ?n Transilvania, ?n anii 1943 _i 1947.

?n privinca modificrilor ce au fost aduse codului roman, din punct de vedere al metodei folosite remarcm c intervenciile directe pe cod s-au limi-tat, practic, numai la abrogarea unor articole. Modificrile unor dispozicii ?n cadrul codului au fost rarisime. De asemenea, extrem de rare au fost _i cazu-rile prin care s se fi completat vreun articol al Codului civil roman. S-a prefe-rat ?n schimb adoptarea altor legi care au modificat sau completat dispo-ziciile codului, ceea ce a dus la dezvoltarea unei legislacii civile, tot mai consistente, ?n afara codului civil.

Din punct de vedere cronologic, ?n modificarea Codului civil roman, distingem patru perioade: o prim perioad este cuprins pan ?n anul 1918, a doua perioad este cuprins ?ntre anii 1918-1948, a treia perioad, cea a dreptului socialist, cuprins ?ntre 1948-1989 _i, ultima, perioada post-socialist, din anul 1989 _i pan ?n prezent.

Prima perioad se remarc prin conservatorism, modificrile fiind rare _i de mic importanc. Mai relevante sunt cele aduse de legea din 20 februarie 1879 prin care s-au modificat dispoziciile referitoare la clauza penal ?n ?mprumuturile avand ca obiect o sum de bani _i s-a adugat un alineat final la art.1089 prin care s-a declarat nul orice convencie de anatocism, cele aduse de legea din 10 decembrie 1882 prin care a fost modificat art.1589 ?n ceea ce prive_te cuantumul dobanzii legale, precum _i cele aduse de legea din 15 martie 1906 care a permis cstoria socului adulter cu complicele su, a redus formalitcile cerute la cstoria minorului, iar ?n materia adopciei, a simplificat  formele _i a redus varsta adoptatului care are nevoie de consimcmant la adopcie de la 25 la 21 de ani.

?n cea de a doua perioad (1918-1948), importantele transformri poli--ti-ce, economice _i sociale din Romania datorate desvar_irii unitcii nacio-nale au determinat un intens proces de legiferare care a vizat toate marile institucii juridice reglementate de codul civil.

?n materia persoanei marea lacun a codului civil (mo_tenit de la Codul Napoleon) care, exceptand patru articole (96, 474, 811 _i 817) nu s-a preocupat de persoanele juridice, a fost corectat prin Legea din 6 februarie 1924 pentru persoanele juridice. Dispoziciile care formau obiectul titlului ?ntai "Despre drepturile civile _i despre naturalizare" (art.6-20) din cartea I a codului au fost abrogate _i ?nlocuite de Legea din 24 februarie 1924 referitoare la dobandirea _i pierderea nacionalitcii romane (modificat ?n 1928, 1932, 1934, 1939 _i 1943), iar dispoziciile titlului  II (art.21-86) "Despre actele strii civile", au fost abrogate _i ?nlocuite prin Legea din 21 februarie 1928. De asemenea, ?ntregul titlu IV din cartea I a codului (art.98-126) referitor la absenci a fost abrogat prin Legea din 4 martie 1941 (modificat la 26 mai 1944), ?nlocuindu-se institucia absencei cu cea a morcii prezumate. ^i tot ?n materia persoanei, se remarc Legea din 20  aprilie 1932 prin care s-au modificat toate dispoziciile codului civil referitoare la incapa-ci-tatea juridic a femeii mritate, proclamandu-se (cu _ase ani ?naintea fran-cezilor) egalitatea sexelor _i Legea din 10 iulie 1943 prin care s-a prevzut posibilitatea recunoa_terii de ctre tat a copilului su natural.

?n materia drepturilor reale, Legea agrar din 1921 a desfiincat dreptul de emfiteoz, iar Legea din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispoziciilor privi-toare la crcile funciare a prevzut, ?n locul sistemului publicitcii imo-bi-liare personale, reglementat de Codul civil, un sistem real de publicitate imobiliar, care nu s-a putut realiza ?ns, decat  ?n Transilvania _i, parcial, ?n nordul Moldovei. Aceea_i lege a prevzut ?n mod expres _i dreptul de superficie.

Materia drepturilor succesorale a suferit modificri esenciale ?n urma a dou legi adoptate ?n timpul celui de-al doilea rzboi mondial. Legea din 10 iulie 1943 a stabilit pentru copilul natural recunoscut _i pentru descendencii lui legitimi acelea_i drepturi la succesiunea tatlui ca _i pentru copiii legitimi _i descendencii acestora, exceptand cazul cand veneau ?n concurs cu copii legitimi sau cu descendenci ai acestora, situacie ?n care li se atribuia jumtate din ceea ce li s-ar fi cuvenit dac ar fi fost legitimi. Aceast solucie era ?n spiritul novelelor 18 _i 89 ale lui Iustinian care au stabilit pentru copiii natu-rali drepturi succesorale ?n mod diferenciat, dup cum veneau sau nu ?n con-curs cu descendenci legitimi ai tatlui lor. Prin Legea din 10 iunie 1944 a fost restrans vocacia succesoral a rudelor colaterale de la gradul al doispre-ze-ce-lea la gradul al patrulea _i s-au modificat radical dispoziciile codului civil privi-toare la dreptul succesoral al socului supraviecuitor _i al vduvei srace, recunoscandu-i-se socului supraviecuitor calitatea de mo_tenitor rezervatar ?n concurs cu orice fel de succesori ai socului predecedat.

?n materia contractelor, cele mai importante acte normative care au modificat sau completat dispoziciile codului civil au fost legile din 2 aprilie 1931 _i din 5 mai 1938, prin care a fost desfiincat vanzarea cu pact de rs-cum-prare, abrogandu-se articolele 1371-1387 Cod civil, Legea contrac-telor de munc din 5 aprilie 1929, prin care s-au ?nlocuit dispoziciile ine-chi-tabile ale art.1472 Cod civil potrivit crora cuvantul patronului fcea proba deplin asupra clauzelor contractuale, Legea contractului de consignacie din 3 iulie 1934, prin care au fost completate dispoziciile codului civil referitoare la depozit (art.1591-1625) _i Legea din 7 iulie 1930, prin care a fost regle-men-tat contractul de asigurare.

?n sfar_it, mai trebuie remarcat c ?n perioada analizat, prin mai multe decrete publicate ?ntre 30 august 1940-6 septembrie 1940 se ajunsese la publicarea unui nou cod civil care urma s intre ?n vigoare la 1 ianuarie 1941. De_i promulgat, acest cod nu a intrat ?n vigoare, ?ntrucat printr-un decret–lege din 31 decembrie 1940 punerea sa ?n aplicare a fost amanat sine die.

Codul civil roman de la 1864 a rmas ?n vigoare _i ?n perioada socialist (1948-1989), Romania fiind singurul stat comunist care nu a adoptat un nou cod civil. Avand ?n vedere c potrivit ideologiei marxist-leni-niste, dreptul este definit ca totalitatea normelor de conduit care expri-m voinca clasei dominante ?n scopul aprrii, consolidrii _i dezvoltrii acelei clase dominante, este firesc s se pun ?ntrebarea cum a fost posibil s existe compatibilitate ?ntre o lege burghez (Codul civil de la 1864) edictat pentru a apra interesele clasei dominante, respectiv ale burgheziei, _i ale relaciilor de produccie capitaliste, pe de o parte, _i statul socialist care a distrus aceste relacii ?nlocuindu-le cu altele, radical diferite.

Rspunsul poate fi gsit ?n a_a-numita teorie a constantelor dreptului dezvoltat de _coala juridic roman prin lucrri care au ca punct de plecare un articol publicat de academicianul Ion Gheorghe Maurer _i care s-a impus ca o directiv de cercetare pentru oamenii de _tiinc romani nu datorit faptului c autorul  era directorul Institutului de Cercetri Juridice al Academiei, ci, pentru c era unul dintre cei mai importanci oameni politici ?n stat. ?n acest articol[17] pre_edintele Consiliului de Mini_tri al Republicii Populare Romane se ?ntreba dac suprastructura juridic este, ?n totalitatea ei, reflectarea pe planul dreptului a relaciilor de produccie dintr-o oranduire dat sau, altfel spus, dac ″trebuie oare s considerm c, ?n totalitatea lor, sistemele juridice se nasc _i mor o dat cu modurile de produccie care le-ar fi dat na_tere ? ^i mai precis, asistm, ?n succesiunea istoriei, la aparicia _i dis-pa-ricia unor ?sisteme? juridice  sau asistm - ?ntr-o msur mai larg sau mai redus -  la ceea ce s-ar putea considera, ?ntr-un fel, ca o evolucie a lor.″[18] ^i, con-tinuand ?ntrebrile, care, de fapt, puneau sub semnul ?ndoielii una din tezele ideologiei marxist-leniniste, nu se constat c diferite ″sisteme″ de drept au _i unele prci comune ? Nu exist, prin urmare, ?n drept, cel pucin ?n anumite perioade, pe lang elemente variabile, _i elemente de durat ? ″Ceea ce ?nseamn, pan la urm, ?ntrebarea dac, spre deosebire de ceea ce se suscine uneori, nu se pot identifica ?n drept unele constante ?″[19]

Ideea a fost preluat _i dezvoltat ?n literatura juridic roman, exis-tenca constantelor dreptului devenind o certitudine _i explicat prin valoarea de permanenc a elementului logic al dreptului, adic prin structura logic a dreptului, care nu are caracter ideologic[20]. De unde concluzia c dreptul, ca fenomen de suprastructur, nu ar  disprea ?n totalitatea lui, o dat cu modul de produccie ce i-a dat na_tere. Ceea ce ar disprea ar fi concinutul, a_adar acea parte care, ?n cadrul unui sistem de reprezentri, adic al unei ideologii, ar da satisfaccie scopurilor care comand dreptul.. Ceea ce s-ar conserva... ar fi acea parte  care ?nseamn mijloacele de exprimare, partea care... constituie ?n ansamblul dreptului elementul logic, cu alte cuvinte forma″.[21]

Prin mencinerea ?n vigoare ?n statul socialist a legilor vechi, edictate ?n oranduirea capitalist s-a considerat c, ele au suferit o prefacere structural, deosebindu-se calitativ de ceea ce erau ?n oranduirea capitalist, atat prin titlul ?n temeiul cruia se aplic ?n statul socialist, cat _i prin concinutul _i finalitatea lor.[22] Sub aspect formal, din momentul ?n care s-a emis actul nor-mativ care dispune mencinerea ?n vigoare a unei anumite legi vechi, acea lege se desparte de actul normativ  care i-a dat viac _i care era expresia de voin-c a fostei clase dominante, primind o nou form, care este actul nor-ma-tiv prin care este mencinut ?n vigoare expresia de voinc a noii clase domi-nante. Are loc astfel un fel de novacie formal cu profunde implicacii _i asupra concinutului.[23]

Coexistenca vechiului drept cu dreptul edictat de noua oranduire socia-l are ca efect, pe de o parte, abrogarea unor dispozicii ale dreptului vechi care nu mai sunt compatibile cu legile noi, pe de alt parte, modi-fi-ca-rea lor parcial, printr-o interpretare creatoare.

Referindu-ne la codul civil, ?n ceea ce prive_te procedeul abrogrii, toat cartea ?ntai referitoare la persoane a fost ?nlocuit prin dispozicii cu-prin-se ?n diverse acte normative, cele mai importante fiind Decretul nr.31 din 1954 privitor la persoanele fizice _i la persoanele juridice, Codul familiei (pus ?n aplicare prin Decretul nr.32/1954) _i Decretul nr.278/1960 referitor la actele de stare civil. Au mai fost abrogate toate dispoziciile referitoare la prescripcia extinctiv, institucie ce a fost reglementat prin Decretul nr.167/1958. ?n materia succesiunilor, se remarc modificarea art.700 prin care termenul de acceptare a succesiunii a fost redus, ?n urma Decretului nr.73/1954, de la 30 de ani la _ase luni. ?n mod implicit au fost abrogate _i dispoziciile din cod referitoare la bunuri care nu mai puteau face obiectul proprietcii private.

?n privinca modificrii unor dispozicii printr-o interpretare creatoare, mencionm pe cele referitoare la domeniul public care a fost asimilat cu pro-prietatea socialist.

Remarcm, ?n sfar_it, c materia obligaciilor a suferit modificri nesemnificative, cea mai important fiind interzicerea contractului de arend.

Ultima perioad cu implicacii asupra Codului civil, perioada post-so-cia-list, ?ncepe la 22 decembrie 1989. Din punct de vedere politic, eco-no-mic _i social se caracterizeaz prin restaurarea capitalismului, ?n general un capitalism primitiv, de secol al XIX-lea. (Unii  ?i spun ″capitalism slbatic″. Dar, citandu-l pe un ilustru romanist, profesorul Pierangelo Catalano de la Univer-sitatea ″La Sapienza″din Roma, ?ntrebm: Capitalismul poate s fie _i altfel decat slbatic ?) ?n consecinc, legislacia civil adoptat ?n ultimii 15 ani care completeaz codul civil ?n materia drepturilor reale urmre_te, ca solucie final, dezetatizarea cu orice prec. ?n materia persoanelor, s-au sim-pli-ficat formele de divorc, s-a introdus divorcul prin ?nvoiala prcilor (anticul divortium bona gratia) _i au fost permise adopciile internacionale, ceea ce a fcut din Romania unul dintre cei mai mari exportatori de copii.

 

 

 

 

 

 

6. Concluzii

 

Toate modificrile aduse de-a lungul timpului nu au reu_it s schimbe fundamental ?nfci_area codului, care _i-a pstrat nu numai structura, ci, cu excepcia primei crci, _i economia lui general, rmas aproape aceea_i ca ?n momentul promulgrii sale. Chiar dac par numeroase, modificrile codului roman sunt mai pucine decat cele aduse codului francez. De aceea, se poate spune c, astzi, Codul civil roman este mai napoleonian decat Codul civil francez.

      Cum se explic longevitatea codului roman ? Am ?ncercat s rspund tran-_ant la aceast ?ntrebare prin chiar titlul acestei conferince. Romanitatea este cea mai important calitate a sa. Codul roman este cu siguranc mai ro-man decat codul francez, deoarece el concine tot atata drept roman ca _i codul francez (_i nimeni nu contest c autorii Codului Napoleon au ?mpru-mu-tat masiv dispozicii din dreptul roman) _i, ?n plus, multe din aspectele care diferenciaz cele dou coduri se datoreaz faptului c autorii romani, cand s-au ?ndeprtat de autorii francezi, au recurs la izvoare de drept roman. Este un lucru firesc, cci _eful jurisconsulcilor romani era profesor de drept roman.

      Pe de alt parte, de_i trecerea timpului a scos ?n evidenc unele defec-te, cele mai importante fiind cauzate de fapte intervenite ulterior adoptrii codului, ?n mod paradoxal, pe msur ce s-a scurs tot mai mult timp _i, impli-cit, au aprut tot mai multe situacii care trebuiau legiferate, adop-tarea unui nou cod a devenit tot mai greu de realizat. Motivul ?l cons-ti-tuie faptul c dac s-ar fi procedat la ?ntocmirea unui nou cod, cu totul deosebit decat cel din 1864, s-ar fi abandonat o ?ntreag oper nacional de doctrin _i juris-prudenc, rod al mai multor generacii de juri_ti romani[24]. Desigur c au existat _i unii mai ?ndrzneci, gata s ri_te o nou experienc _i s reia totul de la ?nceput. A triumfat ?ns atitudinea conservatoare a celor mai mulci, con-ser-vatorismul fiind o trstur a romanilor mo_tenit de la romani. De aceea, s-a preferat mencinerea vechiului cod cu toat doctrina _i juris-pru-denca pe care a generat-o, alturi de elaborarea unor noi acte normative care fie au abrogat unele dispozicii ale codului, fie, mai rar, le-au modificat direct, fie, de cele mai multe ori, au suplinit lacunele codului.

      ?n sfar_it, longevitatea Codului civil roman s-ar mai putea datora unei cauze pur subiective, _i anume, incapacitcii guvernancilor romani. ?n 1906, profesorul Dimitrei Alexandresco, unul dintre cei mai ?nver_unaci critici ai codului, exprimandu-_i opinia ?n legtur cu necesitatea unei revizuiri a acestei opere, scria urmtoarele: ″Guvernul care va realiza aceast reform va dobandi un titlu nepieritor la recuno_tinca crii. Este ?ns mai mult decat probabil c aceast reform... va fi ?nc mult timp a_teptat, din cauza politicii care consum toat activitatea noastr _i care ne ?mpiedic a ne gandi la interesele cele mai vitale ale crii″[25]. Dup aproape o sut de ani, ne alturm ilustrului profesor, spunand: ″Nihil nove sub sole″.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] D.Berindei, Gh.Platon, ?n Istoria romanilor, vol.VII, tom.I, Bucure_ti, 2003, p.241.

[2] Ibidem, p.244.

[3] C.C.Giurescu, Viaca _i opera lui Cuza Vod, Bucure_ti, 1966, p.29.

[4] Gh.Platon, ?n op.cit., p.314.

[5] V.Al Georgescu, Sonderdruck aus Handbuch der Quellen und Literatur der neueren Europ?ischen Privatrechtsgeschichte, dritter Band, das 19. Jahrhundert, fünfter Teilband, Südosteuropa, München, 1988, p.214.

[6] O.Sachelarie, ?n Tratat de drept civil, vol.I, partea general, Bucure_ti, 1989, p.31.

[7] J.M.Carbasse, Introduction historique au droit, 3e édition, Paris, 2001, p.327

[8] D.Alexandresco, Explicaciunea teoretic _i practic a dreptului civil roman ?n comparaciune cu legile vechi _i cu principalele legislaciuni strine, tom.I, edicia a II-a, Bucure_ti, 1906, p.24, ad notam.

[9] M.G.Nicolau, Les dispositions d′origine romano-byzantine dans le code civil roumain, ?n Mélanges P.Fournier, Paris, 1929 apud V.Al.Georgescu, op.cit, p.222-225.

[10] P.Voirin, G.Goubeaux, Droit civil, tome 1, 27e édition, Paris, 1999, p.304.

[11] C.Hamangiu, I, Rosetti Blnescu, Al.Bicoianu, Tratat de drept civil roman, vol.I, Bucure_ti, 1928, p.38.

[12] J-M.Carbasse, op.cit., p.331.

[13] Ibidem

[14] C.Hamangiu, I.Rosetti Blnescu, Al.Bicoianu, op.cit., p.38-39.

[15] O.Sachelarie, op.cit., p.36.

[16] M.G.Rarincescu, Curs elementar de drept civil roman, vol.I, Bucure_ti, 1946, p.33.

[17] I.Gh.Maurer, Cuvant ?nainte, ?n Studii _i cercetri juridice, 1956 nr.1, p.11 _i urm.

[18] Ibidem, p. 49

[19] Ibidem, p. 50.

[20] Tr.Iona_cu, E.Barasch, Despre relativa independenc a unor aspecte ale formei ?n drept, ?n Studii _i cercetri juridice, 1964, nr.2, p.188-189.

[21] Ibidem, p.188.

[22] M.Eliescu, Dialectica formrii _i concinutului dreptului ?n perioada trecerii de la oranduirea capitalist la cea socialist _i unele aspecte ale acestei dialectici ?n etapa de desvar_ire a construirii socialismului, ?n Studii _i cercetri juridice, 1964, nr.3, p.395.

[23] Ibidem, p.396.

[24] M.C.Rarincescu, op.cit., p.38.

[25] D.Alexandresco, op.cit., p.29.


声明:站内文章均仅供个人研究之用,如有侵权,请权利人来信告知
   站内未注明作者之文章均为原创,如要使用或转载请来信告知

建议使用1024*768分辨率,以达到最佳浏览效果

Copyrihgt(c)2002 All Rights Reserved
罗马法教研室 厦门大学法学院罗马法研究所 版权所有
Institute of Roman Law, Law School, Xiamen University